За писането

Стил | 2009-05-16

Даниела Великова

 Ако пишете за нещо сериозно, няма нужда да се вмъкват коментари от автор. Събитието само трябва да говори за себе си, иначе драматичният ефект чувствително се намалява. В същото време когато се пише за нещо весело, авторските коментари могат да правят текста по колоритен.Поетическа фонетика: асонанс, алитерация, звукоподражание, звукопис | 2009-05-16

Христо Стефанов

Когато говорим за поетическата фонетика, за онези особености в звуковия строеж на поетическата творба, които я открояват сред другите словесни изкуства и разговорната реч, не можем да се ограничим само с римата. Безспорно, тя е може би най-важната особеност на лирическата творба, но все пак нито е задължителна, нито е единствена.10 съвета за по-добро писане на къси разкази | 2009-05-01

Кейти Кенеди, Джейми Далбезио, Денис Джърз

- Четете МНОГО!

"Четете много Чехов. После го препрочитайте. Четете Реймънд Карвър, Ърнест Хемингуей, Алис Мънроу и Тобиас Улф. Ако нямате време за всеки от тези автори, придържайте се към Чехов. Той ще ви научи по-добре от всеки учител по творческо писане." - Алисън Голдин, гл. ас. по творческо писанеШлифоване на текст | 2009-05-01

Даниела Великова

 Избягвайте ненужни наречия, бройни числа и епитети като - винаги, веднага, тогава, повече, вече, един, много, малко, няколко, някакъв, други, след това, преди това, после, сега. Те в повечето случаи дублират смисъл на глагола или не казват нищо допълнително и важно.
Пример: "Тя веднага скочи. Взе няколко листи от бюрото, извади един химикал от чантата си. И вече бе готова да записва.". Но "Тя скочи! Взе листи от бюрото, извади химикал от чантата. И бе готова да записва." - казва достатъчно.Сюжет и структура | 2009-04-19

Даниела Великова

Световната литература е изработила всеобщи типове сюжети, които се повтарят от произведение в произведение през вековете. Да се измисли нещо ново е сложно, но - възможно. Обаче ако писателят пише в определен жанр, той не трябва да нарушава каноните му.
Пример - В детективска история, за която е прието да следва стереотип: престъпление, разследване, залавяне на извършител, не се прави обстойно описание на подходящи за почивка маршрути. Позволено е, ако това служи като литературен похват, който заплита сюжета. Иначе читателите ще останат разочаровани.Поетическа азбука | 2009-04-19

Христо Стефанов

Когато преди години ми предложиха да напиша серия популярни беседи върху поетиката и лириката, библиографската справка „по темата" ме изуми. Ние имаме великолепни теоретици (историци и критици) по литературата, но популярно литературознание у нас практически няма. Разликата със руската литературна наука (използувам случая да препоръчам на младите читатели поне книгата на Е. Еткинд “Разговор о стихах") сe оказа фрапираща... Така бе написана тази поредица.
За останалото, както се казва, ще съди читателят. Тук искам да поясня само едно: повечето дефиниции, формулировки, обяснения и даже някои примери в беседите съзнателно излагат общо-приетото гледище по въпроса и са в съответствие с оскъдната научно-популярна литература (например „Речник на литературните термини" ). В този смисъл дължа благодарност на всички български и руски литературоведи, чиито трудове познавам и от които - по един или друг начин — съм се ползувал. Популярното литературознание е онази област, където всяка, индивидуална изява в най-голяма степен ползува създаденото от предходниците, натрупаното колективно знаниеПравила за работа на начинаещи писатели /част I/ - Общи правила | 2009-04-03

Даниела Великова

Запитайте се: каква е целта на Вашата работа, защо читателят трябва да я прочете. Едно произведение, дори и без претенции за качество, трябва да решава конкретен проблем, по възможност важен за всички. Книгата трябва да образова. Колкото полезна и интересна информация има в нея, толкова по-интересна е тя за читателя."За писането: Мемоари на занаята" - Стивън Кинг | 2009-04-03

Книгата ще ви хареса ако:
- се опитвате да пишете и искате да чуете немалко добри съвети
- сте от върлите фенове на Кинг и четете всичко негово
- сте се опитвали да пишете и се чудите какво по дяволите се обърка