Google book search - новата интернет революция?

Иван Богданов


Още от първия ден на експанзията на Internet - някъде в началото на деветдесетте години - всеки говори за дигитализирането на книгите. Всеки, който работи в областта на високите технологии, си спомня, че навремето това бе доста изгоден бизнес. Наричаха го "информация на върха на вашите пръсти". В обществото се чуваха масови вопли за това, колко дълго време ще е нужно, за да се дигитализира цялата библиотека на американския Конгрес. Някои смятаха, че за това ще са нужни десетилетия; други, изчисляваха необходимото време на 100 години. Но ако не се смятат някои снимки и произведения на изобразителното изкуство, този процес на практика никога не започна. Никога не сме било толкова близко до една цифрова библиотека на всички книги в света, колкото сега. Или поне в момента, когато Google започна да прави това по своему.

 Какво е всъщност Google Book Search (http://books.google.com)?

Това е поредната инициатива на Гугъл, която ни дава възможност да търсим между съдържанието на милиони /както обещава рекламата им, засега 7 милиона/ книги. Всъщност, това не се случи, защото книгоиздателите, досущ като производителите на музика и филми, получиха стрес от думите „свободно публикуване в мрежата' и вместо да се замислят, че това продава, тръгнаха да водят дела.  Всъщност тук, под формата - "Вярно/невярно" са описани много от митовете, около тази услуга.

 

Какви възможности ни дава?

Като читатели - да търсят в базата данни с книги, да създадат персонализираната библиотека, към която всеки от потребителите могат да добавят книгите, които искат да са им под ръка. Те могат да сортират заглавията в различни категории, да ги анотират и, разбира се, да ги четат, ако целият текст е на разположение. От друга страна, обикновеният потребител може да създаде свой онлайн каталог на книгите, които притежава, или списък на заглавията, които иска да закупи в последствие.

Второто допълнение е възможността да се споделят личните колекции между отделните потребители. Докато се създава колекцията, всеки може да добавя свое ревю към книгата, да й слага етикети, както и да я класира. Потребителите могат по всяко време да изпратят линк към колекцията си на своите приятели, както и да създадат RSS фийдове.

Третото допълнение е свързано с пасажи от книги, които са били цитирани. Наречено е Popular passages и позволява на потребителите да разгледат в кои книги и по какъв начин е цитиран даден пасаж. Заедно с това, вече могат да се копират части от текста, който всяка една от книгите предлага на потребителите за преглед.

 

Като рецензенти - ако сте млади, но напористи литературни критици, това е най-лесният начин да ви забележат.

 

Всъщност, тази инициатива на Google най много ни интересува като автори. Явно е, че милионите за които се съдят на Запад, тук са непостижими. По-добре е да използваме възможностите, които ни предоставят да рекламираме книгите си.

Тъй като това е специфичен процес, подробното му описание ще оставим за следващия брой.

А ето един пример за книга представена в Google Book Search - книгата на Ясен Ведрин - „Скрита вечност", издание на Фондация „Буквите".


2009-09-05 | Прочетена: 1708