Полъх за промяна

Културни новини


Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

Иван Богданов | 2019-10-29


Започва приемането на произведения за седмото издание на Националния конкурс за поезия "Христо Фотев", което ще се проведе през 2020 година. В него може да се включват стихосбирки, издадени през 2018 и 2019 година. Книгите трябва да се изпратят в периода от 23.10.2019 г. до 01.01.2020 г.

Националният конкурс за поезия се посвещава на големия поет Христо Фотев. Той е учреден през 2006 година и се организира от Община Бургас, Министерството на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружение "Бургаска писателска общност".

По статут конкурсът се провежда на две години. Наградите се връчват в Бургас на рождения ден на Христо Фотев - 25 март.

Информация за участие и регламент на Национален конкурс за поезия "Христо Фотев"

 

А. Общи положения:

 

Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев се посвещава на големия бургаски поет.

Конкурсът се организира от Община Бургас, Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели и Министерство на културата.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на град Бургас.

За подготовката и организацията на конкурса се създава Организационен комитет с представители на Община Бургас, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Министерството на културата.

Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев се провежда на всеки две години на рождената дата на поета - 25 март - в Бургас.

Книгите, изпратени за участие в конкурса се оценяват от жури, което  определя носителя на националната награда. В журито участват по един представител на Съюза на българските писатели, Сдружение на български писатели, Община Бургас и двама писатели от Бургас и се утвърждава от кмета на Бургас.

Националната награда "Христо Фотев" не се връчва за книги, издадени посмъртно.


Б. Условия за участие:

 

За наградата за поезия "Христо Фотев" могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години.

Книгите, участвали в конкурса не се връщат на авторите. Даряват се на Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас.

Краен срок за изпращане на книгите  - 01.01. на съответната година на адрес:

  Отдел "Култура" /за конкурса "Христо Фотев"/

 

  Община Бургас

 

  ул "Александровска" № 26

 

  8000 Бургас

 

В. Награда на конкурса:

 

1.  Авторът, определен за носител на националната награда "Христо Фотев", получава пластика "Златно перо" от Съюза на българските писатели, парична премия в размер на 2000 лева и диплом от Община Бургас.

 

2.  Наградата се връчва на специална церемония с рецитал по стихове на Христо Фотев и наградения поет.


2019-10-29 | Прочетена: 809