Какво е Блърб и как се пише?

Илияна Каракочева /Ина Крейн/

Под „блърб“ някои разбират анотация, други резюме. Така е, но не съвсем. Този текст е вид анотация, съдържа елементи на резюме, но неговата цел е точно определена. Освен че има ясна задача, съществуват и изисквания при създаването му.

Истината е, че „блърб“ е кратък рекламен текст върху  задната обложка на книгата (гърба), предназначен да представи съдържанието между кориците толкова привлекателно, оригинално и интересно, че четящият веднага да си закупи романа.

Въпреки че терминът започва да се употребява по-активно последните години, този вид текст никак не е нов. Първата му поява е в Германия през далечната 1902 година.

Човекът, въвел думата блърб като понятие за кратко стегнато описание, използвано за рекламни цели, е Джилет Бърджес, хуморист и критик, основател на детско хумористично списание 

Краткият текст „блърб“ има за задача да зашемети и вземе ума на читателите с такова описание на книгата, че тя да се продаде бързо и успешно.


Как обаче да го напишем добре?

Първо се налага да имаме предвид, че блърб е  цялостен рекламен текст, който трябва да предаде основното настроение в творбата. Да носи в себе си напрежение, загадъчност, да очертава  основната линия на сюжета по интересен и привлекателен начин.

После си представете цялата книга, събрана в едно изречение. А след това го разширете до кратък абзац.

Не пропускайте да вмъкнете драматичността на историята /или забавността ú/.

Описвайте с елегантна комбинация от по-малко глаголи, повече съществителни и без повторения – все пак синонимите са за това. Използвайте широк диапазон от пунктуационни знаци.

Покажете на читателя ситуацията, в която се намира героят.

Не забравяйте – обемът е малък – рекламният текст на гърба на корицата на книгата е 5-6-7 реда максимум –около 5 изречения.

Блърбът  на романа има важна и отговорна задача –да продава книгата. Затова се заемете със създаването му с усърдие и внимание.

Имайте предвид и същността на романа, най-вече към каква аудитория е насочен – по различен начин една и съща книга се рекламира за деца и за възрастни.

Да не пропуснем и глаголното време – сегашно историческо със съответните съпътстващи времена - минало неопределено и бъдеще време.

Независимо дали създадената творба ще има малко или много читатели, хубаво е да се рекламира максимално. Блърб е един от добрите начини да се направи, защото е върху самата книга  - ако се сътвори както трябва, читателят ще я хареса от пръв поглед, преди да е прочел и ред от нея. Всичко зависи от това как  авторът на произведението го е написал.2019-09-04 | Прочетена: 1204