Нестандартни форми на поезия

Весислава Савова

 

Поезията винаги ни изненадва със своите новости. Срещаме я в различни форми, дошли до нас от различни части на света. Колкото по-нестандартни са тези форми, толкова по-голямо е предизвикателството пред поетите. Ето и някои от най-нестандартните такива:

 

Cinquain: кратко, обикновено неримувано стихотворение от двадесет и две срички, разпределени както следва: 2, 4, 6. 8, 2 в първите пет реда. Развита е от поета-имажист, А. Крапсей. Друга форма, понякога използвана от училищните преподаватели, за да преподават граматика е:

Първи ред - съществително

Втори ред - прилагателно, описващо съществителното.

Трети ред - глагол (действие)

Четвърти ред - чувство или ефект

Пети ред - синоним на първи ред.

 

Пример:

keyboard

fun new

reading laughing writing

you have six new messages

email              

 

Clerihew: комична версия от два куплета и специфична ритмична схема, aabb, изобретена от Едмунд Бентли през шестнадесети век. Стихотворението разглежда човек/герой в рамките на първата рима. В повечето случаи, първият ред назовава човек.

Пример:

Our art teacher, Mr. Shaw,
Really knows how to draw.
But his awful paintings
Have caused many faintings.

 

Diamante: състои се от седем реда, които се подреждат във формата на диамант. Схемата е следната:

Първи ред - едно нарицателно съществително.

Втори ред - две прилагателни, които описват това съществително.

Трети ред - три деепричастия, свързани със съществителното.

Четвърти ред - четири думи, от които две поясняват първия ред, а другите две са негов синоним или антоним.

Пети ред - три деепричастия за антонима/синонима.

Шести ред - две прилагателни за антонима/синонима.

Седми ред - антоним/синоним на първата дума (в зависимост от избора на 4-ти ред).

Пример:

                        Day

               Bright, sunny

      Laughing, playing, doing

Up in the east, down in the west

     Talking, resting, sleeping,

               Quiet, dark

                  Night

 

Etheree: състои се от десет реда, в които сричките са както следва 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 или 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Можете да експериментирате с двоен етер - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 или троен, четворен и т.н.

Пример:

Life
fading
cascading
each breath I take
closer steps I make
into the lonely grave
my eternal haunting cave
punished, being the devil's slave
only the good die young and ascend
so therefore I shall be bad to the end

thinking of the crazy times I have had
painful reflections that leave me sad
too late to contemplate a change
learnt behavior seems so strange
past generations taught
the wisdom I sought
but did not heed
now I need
new breath
death....

 

Free Verse: неправилна форма на поезия, в която съдържанието е освободено от традиционните правила за верификация (свобода от фиксирани стихотворна стъпка или рима). При движението от ред в ред, основното, което поетът взима под внимание е къде да включи прекъсване на реда. Някои начини за това е да го прекъснете там, където има естествена пауза или в момента на напрежение за читателя. Следвайки тези упътвания на Уолт Уайтмън, Езра Паунд и Т.С. Елиът, много съвременни поети използват тази особена форма на изразяване.

Пример:

DV

The world's most humble egotist
Spin it around but
Nothing is true or can be, so
We're all wrong but you're not.
Is it false that nothing is true
Or can you be the only one blind enough
To see the unreality of the real?
All your isms, you'll never be quite wrong
But if nothing is true
Neither are you.

Copyright � 1996 by Katherine Foreman.

 

 

Ghazal: всеки куплет е отделно стихотворение, а рефрен от една до три думи се повтарят във всеки куплет. Схема на ритъма, където А е повтарящия се рефрен: AA bA cA dA eA.

Пример:

by Gene Doty

The belt of joined metal plates clanks
when I take her hips and pull her close.

I make my mouth the size of her nipple;
the Country's flag pops in the wind.

An alphabet of touches
--press the letter O to your lips.

I hear her voice upstairs,
her radio left on all day long.

Sharp consonants of the doorknocker,
the dog woofs in counterpoint.

The body too will cease to be,
become minor fragments, ashes and gas.

 

 

Kyrielle: френска форма на римувана поезия, написана в четиристишия. Всяко от тях съдържа повтарящ се ред или фраза. От своя страна, всеки ред в рамките на стихотворението се състои от осем срички, като нямате ограничение за броя на четиристишията. Да приемем, че В е повтарящата се фраза. Тогава, схемата изглежда така: abaB cbcB dbaB. За напреднали се предлага и по-необичаен модел, като: axaZ bxbZ cxcZ dxdZ, където както се досещате, Z е повтарящата се фраза.

Пример:

Daily media, more despair,

Global warming of precious air,

Leaders seem themselves to be led,

My eyes burn red from tears unshed.

(от kingpoetry)

 

Lanturne: стихотворение от пет реда, разположени под формата на японски фенер. Сричките в редовете са както следва: 1-2-3-4-5.

Пример:

At Sunrise

Each

new day

I thank God

for giving me

life

(Anette Mary)

 

Limerick: римувано хумористично стихотворение или безсмислица, където схемата е: a-a-b-b-a, със срички 9-9-6-6-9.

Пример:

There once was a clover named Kate,
Who sat on the edge of a plate,
The fancy folk dined,
On foods of all kind,
Then tossed her at quarter past eight.2010-03-06 | Прочетена: 3327